Adatkezelési tájékoztató

Debrecen és Vidéke Ingatlanközvetítő Bt. (székhely: 4130 Derecske, Malom utca 1/b.; Adószám: 25586488-1-09), továbbiakban: Üzemeltető, elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak védelme iránt és fontosnak tartja az Ön, mint Érintett, információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. E célból Üzemeltető által üzemeltetett devingatlan.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) történő és gazdasági tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési rendelkezéseket jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzíti.

A jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik a Honlapon megjelenő harmadik személyek gazdasági tevékenységére, szolgáltatásaira, promócióira, valamint az ezekkel kapcsolatos adatkezeléseire.

Az adatkezelések alapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) adják.

Fontos kiemelni, hogy a GDPR rendelet hatálya kizárólag a természetes személyek adataira vonatkozó adatkezelésekre terjed ki, nem vonatkozik jogi személyek és más vállalkozások adatainak kezelésére. Ennek megfelelően a jelen adatkezelési tájékoztató a magánszemélyek értékesítési és álláshirdetésekre történő jelentkezéseire vonatkozó adatkezelési elveket rögzíti.

Weboldalon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

1.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások ügyfelek és partneringatlanközvetítők részére teljesüljenek.

1.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját az Ön önkéntes hozzájárulása adja, amelyre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor.

1.3. A kezelt adatok köre

A regisztráció során ügyfélként Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Értesítési telefonszám
 • E-mail cím
 • Cégnév (opcionális)
 • Adószám (opcionális)

A regisztráció során partneringatlanközvetítőként Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Cégnév
 • Adószám

Opcionálisan további kiegészítő adatokat is megadhat Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás teljesítésének elősegítéséhez.

1.4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Honlapon történő ajánlatkéréstől számított 15 évig tart.

Gazdasági tevékenységgel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

2.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja Üzemeltető-nél történő megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, valamint a vásárlással kapcsolatos számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja adja, az Ön hozzájárulásával, valamint hozzájárulásának visszavonása esetén az Info tv. 6. § (5) bekezdése a) pontja alapján a Számviteli törvényben meghatározott jogi kötelezettség teljesítése.

2.3. A kezelt adatok köre

A kezelt adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely a megrendelés teljesítéséhez és a számla kibocsátásához szükséges.

2.4. Az adatkezelés időtartama

A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok a kiállított számlákkal együtt kerülnek tárolásra. A kiállított számlákat a Számviteli törvény alapján 8 évig meg kell őrizni. 

Adatbiztonság

Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz az Ön által megadott személyes adatok biztonságának védelme érdekében, beleértve a hálózati kommunikáció és az adatok tárolásának és őrzésének biztosítását.

Az Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartama alatt Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáférés jog
 • Adatok helyesbítéséhez való jog
 • Adatok törléséhez való jog
 • Tiltakozás joga

 

Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését vagy törlését. Továbbá jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen.

Az adatkezelési tájékoztatóban található elérhetőségek segítségével gyakorolhatja jogait.

Jogorvoslat és egyéb rendelkezések

Amennyiben panasszal kíván élni, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Emellett jogosult az Ön jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulni.

Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására az ügyfelek előzetes értesítése mellett.

Sütikkel kapcsolatos tájékoztató

Általános tájékoztató

Figyelem! Azzal, hogy a honlapunkat használja, beleegyezik a sütik használatunkba.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a blixor.shop honlap tárhely szolgáltatói:

Tárhely szolgáltató:

Az adatfeldolgozó megnevezése: LiquidNet Ltd.
Az adatfeldolgozó székhelye: 13 Craigleith, 7 Kersfield Road – Putney, London, SW15 3HN
Az adatfeldolgozó elérhetősége: abuse@resellerspanel.com

Tájékoztató a sütik használatunkról

Ahogy az Adatkezelési Szabályzatunkban is rögzítettük, a honlapunk adatot gyűjt Önről a honlapunk használata során. A jelen Sütiszabályzat tartalmazza a 2011-es Európai Közösségek Rendelete (Elektromos hírközlő hálózatokról és szolgáltatásokról) (az elektromos hírközlésben érvényesülő adatvédelemről) és az Általános Adatvédelmi Rendelet, (EU) 2016/679 (a továbbiakban: GDPR) által előírt tájékoztatót az általunk használt sütikről.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a honlapunkon azért használunk sütiket, hogy meg tudjuk Önt különböztetni a honlap többi használójától. Ez segít nekünk abban, hogy kitűnő felhasználói élményt kínáljunk Önnek, miközben a honlapunkat böngészi, és ezáltal javítani tudunk az oldalunkon is.

A süti egy kis, betűkből és számokból álló fájl, amit az Ön böngészőjében vagy a számítógépének merevlemezén tárolunk, amennyiben Ön ehhez hozzájárul. A sütik olyan információt tárolnak, amelyeket az Ön számítógépének a merevlemezére továbbítunk.

Amikor Ön először meglátogatja a honlapunkat, látni fog egy a sütikre vonatkozó felhívást az oldal alján. Ha rákattint az „Elfogadom – Részletek” gombra, egy sütit telepítünk, amely rögzíti az Ön preferenciáit.

Harmadik személy weboldal szolgáltatók

Előfordulhat, hogy engedélyezzük harmadik személyeknek, hogy sütiket helyezzenek el az Ön eszközein az alábbiak szerint:

3.1. A honlap látogatottságának mérése érdekében a honlap statisztikájának kezeléséért felelős cookiekat használunk, így sütiket helyezhetnek el.

3.2. Hirdetési céllal harmadik személyek is elhelyezhetnek sütiket az Ön eszközén.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a következő sütiket alkalmazzuk

4.1. Szigorúan szükséges sütik: Ezek olyan sütik, amelyek a honlapunk működtetéséhez szükségesek.

4.2. Analitikai/teljesítménymérő sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy számon tartsuk és felismerhessük a látogatóinkat, valamint azt, hogy kövessük a látogatóink útvonalát a honlapunk felhasználása során. Ez segít abban, hogy javításokat végezzünk a honlapunkon, például úgy, hogy biztosítjuk a látogatóink számára azt, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek.

4.3. Funkcionalitást mérő sütik: Ezek a sütik teszik lehetővé számunkra, hogy felismerjük Önt, amikor visszalátogat a honlapunkra. Ez azt is lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabjuk a honlapunk tartalmát az Ön számára és emlékezhessünk a preferenciáira (például a kiválasztott nyelvre, illetve területre).

4.4. Célzott sütik: Ezek a sütik rögzítik a honlapunkon tett látogatásait, a látogatott oldalakat, és az Ön által követett linkeket. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a honlapunkat és hirdetéseinket az Ön érdeklődésének megfelelően személyre szabjuk.

4.5. Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

4.6. Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

4.7. Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

4.8. Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

4.9. Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

4.10. Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

4.11. Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

4.12. A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookiek: Ezeket a sütiket azért használják, hogy nyomon követhető legyen a weboldal látogatóinak viselkedése, a visszatérő látogatások gyakorisága, például annak érdekében, hogy meghatározzuk, melyek a leglátogatottabb oldalak a weblapon belül.

4.13. Online hirdetési viselkedést követő cookiek: Ezeket a sütiket arra használják, hogy a látogató érdeklődési körére szabott hirdetések jelenjenek meg az adott weboldalon.

Harmadik személyek

Felhívjuk figyelmét, hogy harmadik személyek (ideértve például a hirdetési hálózatokat, külső szolgáltatókat úgy, mint az internetforgalom elemző szolgáltatások) szintén alkalmazhatnak sütiket, amelyért mi nem tartozunk felelősséggel és nincs is kihatásunk ezekre. Ezek a sütik valószínűleg analitikus/teljesítménymérő sütik vagy célzott sütik. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a harmadik személyek honlapjait a sütihasználatukról szóló további tájékoztatásért.

A sütik letiltása

Ön úgy tudja letiltani a sütiket, hogy bekapcsolja a böngészőjének a beállításai között azt a funkciót, amely lehetővé teszi Önnek, hogy elutasítson bizonyos sütiket, illetve, hogy valamennyi sütit elutasítsa. Amennyiben viszont Ön azt választja, hogy a böngészőjén keresztül valamennyi süti alkalmazását letiltja (beleértve a szigorúan szükséges sütiket is), akkor lehet, hogy a honlapunkat vagy annak bizonyos részéit nem fogja tudni elérni.

A sütik elutasításáról további tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A sütik lejárati ideje

A szigorúan szükséges sütik kivételével valamennyi sütink 26 hónap után jár le.

A Sütiszabályzatunk módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy felülvizsgáljuk a sütiszabályzatunkat, ezért kérjük rendszeresen ellenőrizze a változásokat. Amennyiben Ön a honlapunkat a sütiszabályzat módosításának közzétételét követően is tovább használja, úgy Ön azzal elfogadja a módosításokat. A frissítéseket az oldal alján az „Adatvédelmi tájékoztató”-ban jelezzük.